KBT & ACT

TREDJE VÅGENS KBT MED MINDFULNESSBASERADE METODER - ACT

KBT/ACT på ProTreatment i Halmstad fokuserar främst på evidensbaserade metoder vid sömnbesvär, hjälp vid stressrelaterad överbelastning med svårigheter till återhämtning och stöd genom utmattningssyndrom.

Vad är Acceptance and Commitment Therapy?
Acceptance and commitment therapy (ACT) kallas för tredje vågens KBT (Kognitiv beteendeterapi) och innefattar olika tekniker där många bygger på medveten närvaro och personliga värderingar. Vi skapar meningsfulla förändringar i livet genom att träna på acceptans inför alla delar av livet som jobbiga känslor, tankar och händelser. Acceptans är inte detsamma som att "gilla läget" eller ge upp. Det handlar om att träna upp mental styrka och psykologisk flexibilitet för att kunna ta sig vidare i livet trots att det skaver. Stor kraft läggs därför ner på att man ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa inte längre utgör ett stort hinder i livet. Det kan handla om att hitta nya sätt att tänka och göra för att ersätta det som tidigare inte fungerade eller var förenligt med mål och värderingar i livet.

Sömnbehandling

Svårt att somna eller somnar gott men vaknar vid upprepade tillfällen och har svårt att somna om? Vill klara av att somna utan sömnmedicin? Med hjälp av sömndagbok går vi tillsammans igenom vilken metod som är aktuell för just dig. De evidensbaserade metoderna inom KBT innefattar sömnhygien, impulskontroll och sömnrestriktion.

Stressrelaterad överbelastning

Stressrelaterad ohälsa handlar om kontrollförlust över belastning som är större än resurserna. Orsakerna kan bero både på inre och yttre belastning -  alltifrån  oro och mentalt krävande omständigheter till arbetsbörda. Vi går igenom hur brist på återhämtning leder till överbelastning och vad vi kan göra åt det. Det är inte stressen i sig som är farlig, det är bristen på återhämtning.

Utmattningssyndrom

Man kan arbeta mycket med att förebygga utmattningssyndrom men vad gör man när korthuset redan har fallit? Här handlar det inte om en 10-veckors kurs om stress och stresshantering. Här handlar det om att förstå reaktionerna och landa i chocken. Vad gör jag nu? Ett stöd och lots genom en mycket svår tid i livet men hjälp av MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) och kunskap om de fysiologiska förändringarna i hjärnan.

Wenche Hellström är beteendevetare och utbildad i grundläggande psykoterapi inom KBT med ACT profil. Hon har arbetat på ProTreatment i 18 år och de flesta har mött henne i olika hälsosammanhang såsom i massageterapirummet, i gymet, på träningspassen, företagshälsovården och samtalsterapin.

Regelbunden handledning för terapeuten sker löpande för att kvalitetssäkra terapin.

BOKA TID

Klicka på länken för att göra en onlinebokning till Massageterapin.
För övriga bokningar vänligen ring eller skicka ett meddelande:

https://protreatmentihalmstad.kaddio.com/booking/cal
Eller ring:
Magnus Hellström 0736-227940
Wenche Hellström 0733-224617
Anette K Rolfsson 0735-022879

info@protreatment.se
Uteblivna tider och bokningar utan avbokning inom 24 timmar före din bokade tid kommer att debiteras till 100 procent av kostnaden.